• ārējo un iekšējo siltumtīklu montāža;  

• gaisa, zemes, ūdens siltumsūkņu, saules bateriju montāža;  

• siltummezglu montāža;  

• gāzes, škidrā, cietā kurināmā apkures katlu montāža.

apkure