Tā kā montāža ir viens no svarīgākajiem celtniecības projekta posmiem, nodrošinām visu plānoto darbu atbilstību izstrādātajam projektam. Kā arī, veicot montāžas pakalpojumus, garantējam drošu un vides prasībām atbilstošu montāžas procesu

montage