• ārējo un iekšējo ūdens un kanalizācijas tīklu montāža
• ūdens atdzelžošana un mīkstināšana;
• septiķi, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas;
• sūkņu staciju izbūve;
• ugunsdzēsības ūdensvadu un sūkņu montāža.

water